Vizitka Menu

Vizitke

dizajn / tisak / izrada vizitki

Vizitke predstavljaju prvi kontakt s vizualnim identitetom Vašeg poslovanja. Dobro osmišljena i kreirana vizitka, na kojoj se trebaju nalaziti najosnovniji podaci, predstavlja osnov svake poslovne komunikacije. Vizitke možete tiskati jednostrano, obostrano, kolor, sa dodatkom mat ili sjane plastifikacije, na posebnim ili reljefnim papirima, ali one moraju biti nešto što uvjek imate pri ruci. Pojavom kvalitetnog digitalnog tiska, povoljan tisak vizitki moguć je već i u najmanjim nakladama. Vizitke mogu biti u standardnim dimenzijama ili prema Vašoj želji. Neke od standardih dimenzija vizitki su:
  • vizitke dimenzija 90x50 mm
  • vizitke dimenzija 85x55 mm
  • vizitke dimenzija 85x50 mm
Vizitke također mogu biti izrađene u raznim oblicima, zavisno o Vašim potrebama i željama za individualnošću. Vizitke tiskamo na vrhunskim Xerox digitalnim strojevima, visoke kvalitete ispisa, i na papirima, od standardnih premaznih do posebnih reljefnih, u gramaturama od 280g - 350g. Dorada vizitki također je sukladna Vašim potrebama i željama. Od dorade vizitki izdvajamo plastifikaciju (mat ili sjajna), zaobljivanje rubova, izrezivanje oblika, pefroraciju i sl. Cijena posebne dorade, kao što su izrezivanja oblika Vaših vizitki, Uv lakiranje, foliotisak i slićno, ovisi o količini i formatu gotove vizitke, te raznim drugim parametrima tiska i izrade. Pošaljite nam sve podatke koje biste željeli da se nalaze na vizitki i složit ćemo Vam nekoliko primjera vizuala te Vam ih poslati da odaberete ono što najviše odražava filozofiju Vašeg poslovanja i što Vam se najviše sviđa, prije nego što krećemo u realizaciju tiska Vaših vizitki. Cijene za neke od osnovnih količina i vrsta vizitki nalaze se u nastavku.
Kako bismo Vam mogli poslati točnu cijenu tiska vizitki ovisno o Vašim željama i potrebama, pošaljite nam upit sa svim parametrima koje Vaša vizitka treba sadržavati.

Jednostrane vizitke

Tisak vizitki na 300g papiru

Tisak jednostranih vizitki 4/0 na 350g (mat ili sjajnom) papiru

100 kom 70,00 kn
200 kom 110,00 kn
300 kom 150,00 kn
400 kom 170,00 kn
500 kom 180,00 kn
700 kom 230,00 kn
800 kom 280,00 kn
1000 kom 330,00 kn

* Sve cijene su izražene bez pdv-a

Obostrane vizitke

Izrada vizitki na obostranom papiru

Tisak obostranih vizitki 4/4 na 300g (mat ili sjajnom) papiru

100 kom 100,00 kn
200 kom 160,00 kn
300 kom 230,00 kn
400 kom 260,00 kn
500 kom 280,00 kn
700 kom 350,00 kn
800 kom 390,00 kn
1000 kom 450,00 kn

* Sve cijene su izražene bez pdv-a

Jednostrane vizitke s plastifikacijom

Vizitke s besplatnim dizajnom

Tisak jednostranih vizitki 4/0 na 300g (mat ili sjajnom) papiru
sa dodatkom mat ili sjajne plastifikacije

100 kom 98,00 kn
200 kom 154,00 kn
300 kom 210,00 kn
400 kom 240,00 kn
500 kom 270,00 kn
700 kom 320,00 kn
800 kom 390,00 kn
1000 kom 460,00 kn

* Sve cijene su izražene bez pdv-a

Obostrane vizitke s plastifikacijom

Izrada vizitki s mat ili sjajnom plastifikacijom

Tisak obostranih vizitki 4/4 na 300g (mat ili sjajnom) papiru
sa dodatkom mat ili sjajne plastifikacije

100 kom 140,00 kn
200 kom 220,00 kn
300 kom 320,00 kn
400 kom 360,00 kn
500 kom 390,00 kn
700 kom 490,00 kn
800 kom 540,00 kn
1000 kom 630,00 kn

* Sve cijene su izražene bez pdv-a

Jednostrane vizitke na posebnim papirima

Vizitke na posebnom papiru

Tisak jednostranih vizitki 4/0 na neki od posebnih ekskluzivnih Conqueror, reljefnih ili sedefastih papira

100 kom 105,00 kn
200 kom 165,00 kn
300 kom 225,00 kn
400 kom 255,00 kn
500 kom 270,00 kn
700 kom 345,00 kn
800 kom 420,00 kn
1000 kom 495,00 kn

* Sve cijene su izražene bez pdv-a

Obostrane vizitke na posebnim papirima

Vizitke na posebnim papirima

Tisak obostranih vizitki 4/4 na neki od posebnih ekskluzivnih Conqueror, reljefnih ili sedefastih papira.

100 kom 150,00 kn
200 kom 240,00 kn
300 kom 345,00 kn
400 kom 390,00 kn
500 kom 420,00 kn
700 kom 525,00 kn
800 kom 585,00 kn
1000 kom 675,00 kn

* Sve cijene su izražene bez pdv-a