Vizitka Menu

DIZAJN


Grafički dizajn ima mogućnost da nekog uvjeri, nagovori, da ste Vi ti čije usluge ili proizvode Vaš potencijalni kupac treba. I što je najvažnije, kod nas je on BESPLATAN*! Naravno, uz grafički dizajn, usko je povezana i priprema za tisak. Nije svejedno kako ćete dokument pripremiti za tisak i gdje ćete ga tiskati. Dobra priprema zahtijeva poznavanje medija za koji se dizajnira i priprema, a usklađivanje samog dizajna s medijem razlikuje dobru i lošu reklamu.
* dizajn i priprema za tisak su besplatni za sve iznose veće od 200kn + pdv

Grafički dizajn/oblikovanje

Grafički dizajn. grafičko oblikovanje
Dizajn bilo kojeg promotivnog materijala može biti kratko informativan ili opširan, zavisno koliko informacija njime želite prenijeti, ali svakako je neizostavan dio marketinške promocije Vaših proizvoda ili usluge. Tisak bilo kojeg promotivnog materijala, pa tako i vizitke, može biti na raznim vrstama papira, u raznim tehnikama tiska, full kolor ili jednobojni, ali dizajn mora biti jasan, informativan i atraktivan te sadržavati odraz vizualnog identiteta firme tj. proizvoda ili usluge koje predstavlja. Kontaktirajte nas za neobavezujuću ponudu za izradu grafičkog dizajna Vašeg promo materijala. više...

Logotip

Dizajn logoa, logotipa
Logotip je simbol ili grafički znak koji predstavlja vašu tvrtku, brand ili određeni proizvod. Može biti tekstualnog oblika, kao samostalni grafički znak ili kombinacija i jednog i drugog, ali najvažnije je da bude jasan i prepoznatljiv jer njegova uloga je trenutno prepoznavanje proizvoda ili usluge koju predstavlja. On treba biti jedinstven, originalan, lako čitljiv i prepoznatljiv, treba jasno razlikovati vaš proizvod od drugih proizvoda na tražištu i samim time igra galvnu ulogu u stvaranju brenda i izgradnji imidža Vaše tvrtke ili određenog proizvoda koji predstavlja. više...

Vizualni identitet

Izrada vizualnog identiteta
Vizualni identitet tj imidž neke tvrtke predstavlja sustav definiranja marketinške i promidžbene strukture kroz koju će se neka tvrtka predravljati na tržištu. Vizualnim identitetom definiran je niz definicija koje predstavljaju djelovanje tvrtke kroz sva sredstva komunikacije, Najčešće se njime definira osnovni identitet tvrtke, kao što su logotip, tipografije, boje, layout izgleda promotivnih materijala, dopisnih pisama i slićno. Bitno je da svaki materijal koji predstavlja firmu bude dosljedan i formiran prema unaprijed definiranom vizualnom identitetu, jer dosljednost i jedakost svakog materijala ono je što predravlja Vaše poslovanje. Vizualni identite definira se u knjizi standarda koja sadrži sve osnove smjernice kojih se dizajner, prilikom kreiranja Vašeg promo proizvoda, mora pridržavati. više...